Condicions de venda

1- VALIDESA

Les parts, en el marc de les següents condicions generals de contractació, són: Citrics la Canareva, CB amb domicili en Avinguda Catalunya, 34, amb codi postal 43530 Alcanar, Tarragona i CIF: E55584148 i el Client. Per a la relació comercial entre Citrics la Canareva, CB i el Client regeixen exclusivament les següents condicions generals de contractació en la seva redacció vigent al moment de realització de la comanda. Citrics la Canareva, C.B. no reconeix condicions diferents sol·licitades pel Client, llevat que Citrics la Canareva, CB hagi deixat expressament constància per escrit de la seva validesa. Les condicions generals de contractació en la seva redacció vigent al moment de cada comanda també regiran per comandes futures, tot i que no s'hagin tornat a acordar expressament.

2- PREUS

En els preus de tots els nostres productes i serveis s'entén que està aplicat l'IVA (Impost de Valor Afegit) corresponent en el moment de la compra.

3- COMPRA

En el transcurs del procés de compra haurà d'acceptar estàs condicions de venda. És molt important que les llegeixi detingudament abans de finalitzar la seva comanda.

4- CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Després d'introduir les seves dades personals i fer clic al botó "demanar", és a dir "enviar demanat" en l'últim pas del procés de comanda, la comanda dels productes que es trobin en la cistella serà vinculant. La confirmació de la recepció de la comanda s'envia per correu electrònic al client immediatament a l'enviar la comanda. Aquesta confirmació informa al client que la seva comanda ha estat rebut per Citrics la Canareva, CB Simultàniament Citrics la Canareva, CBacepta la comanda del client i es genera el contracte de compra. Amb la confirmació, el client rep a més tota la informació que per a ell és rellevant.

5- CONDICIONS DE PAGAMENT

El Client podrà seleccionar la forma de pagament al realitzar la comanda Transferència Bancària, PayPal. Es considera realitzat el pagament en el moment en què Citrics la Canareva, CB pugui disposar de l'import.

6- DRET DE DESISTIMENT

Des del moment de la recepció, el client té un termini legal de 15 dies per tornar els o algun dels productes adquirits que no li satisfacin. Per això ha de dirigir des del nostre formulari de contacte al departament d'Atenció al Client. Les despeses d'enviament del producte retornat corren a compte del client. En cap cas s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat desprecintats, oberts o en els quals s'observi un evident deteriorament de l'embalatge. No hi ha dret de desistiment en el cas de productes que hagin estat personalitzats especialment per al client.

7- CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lliurament es formalitza amb l'expedició a l'adreça de lliurament indicada pel Client en les condicions indicades en el lloc web. El termini de lliurament és de la informació del lloc Web així com la comunicació al Client de la confirmació de la comanda. Tota lliurament es realitza amb la restricció que Citrics la Canareva, CB al seu torn sigui proveïda en temps i forma. En cas que hi hagi raons en la demora del lliurament no atribuïbles a Citrics la Canareva, CB (força major, responsabilitat de tercers, etc.), es prorrogarà el termini de lliurament de manera concordant.

8- RESPONSABILITAT PER DEFECTES

En cas de constatar un defecte en l'objecte comprat, regeixen les disposicions legals. La cessió dels drets del Client està expressament exclosa. En cas que no sorgeixin altres qüestions ulteriors, s'exclouen qualsevol reclamació del client, sense importar les raons jurídiques. Citrics la Canareva, C.B. no és responsable per danys no ocorreguts a l'objecte lliurat a si mateix. Especialment, Citrics la Canareva, C.B. no és responsable per lucre cessant o altres danys patrimonials del Client. Defectes a la vista han de ser notificats per escrit immediatament, o molt tard durant les 24 hores posteriors a haver rebut la mercaderia. Reclamacions posteriors a aquestes primeres 24 hores seran desestimades. Com a Citrics la Canareva, C.B. incompleixi negligentment una obligació contractual, l'obligació de compensació es limita als danys específics. En cas que el rescabalament hagi estat realitzat sota la forma d'un lliurament substitutiva, el Client estarà obligat a tornar la mercaderia lliurada en primer terme a Citrics la Canareva, CB en un termini de 30 dies, amb costos pagats per Citrics la Canareva, CB

9- RESERVA DE PROPIETAT

La mercaderia demanada és propietat de Citrics la Canareva, CB fins al seu pagament complet. Amb anterioritat a la transmissió de la propietat no es permet l'alienació, arrendament, obstinació, penyora, transformació, i qualsevol altra disposició o remodelació sense autorització expressa de Citrics la Canareva, CB